CÂN SÀN ĐIỆN TỬ TWI-600W

CÂN SÀN ĐIỆN TỬ TWI-600W
TWI-600W-1Tấn x 0.2kg
TWI-600W-2Tấn x 0.5kg
TWI-600W-5Tấn x 1kg
TWI-600W-10Tấn x 5kg