NGUỒN 10V DÙNG CHO CÂN ĐIỆN TỬ (SẠC CÂN 10V)

NGUỒN 10V DÙNG CHO CÂN ĐIỆN TỬ (SẠC CÂN 10V)