CÂN SÀN ĐIỆN TỬ XK3190-A12

CÂN SÀN ĐIỆN TỬ XK3190-A12
CÂN SÀN ĐIỆN TỬ XK3190-A12 – 1 Tấn (1000kg),
CÂN SÀN ĐIỆN TỬ XK3190-A12 – 1.5 Tấn (1500kg),
CÂN SÀN ĐIỆN TỬ XK3190-A12 – 2 Tấn (2000kg),