CÂN ĐIỆN TỬ KD-TBED 600G/ 1200G

1. ĐẶC ĐIỂM THIẾT KẾ CÂN ĐIỆN TỬ KD-TBED
– Mức cân lớn nhất Max 600G/1200G
– Mức cân nhờ nhất Min 0.2G
– Giá trị độ chia kiểm e= 0.1G
– Vạch chia nhỏ nhất  d=0.01G