BIẾN TẦN SHIHLIN SS2 SERIES

BIẾN TẦN SHIHLIN SS2 SERIES, Biến tần Shihlin SS2 1 pha 200-240VAC, SS2-021-0.4K, SS2-021-0.75K, SS2-021-1.5K, SS2-021-2.2K, Biến tần Shihlin SS2 3 pha 200-240VAC, SS2-023-0.4K,SS2-023-0.75K, SS2-023-1.5K, SS2-023-2.2K, SS2-023-3.7K, Biến tần Shihlin SS2 3 pha 380-480VAC, SS2-043-0.4K, SS2-043-0.75K, SS2-043-1.5K, SS2-043-2.2K, SS2-043-3.7K, SS2-043-5.5K