TINKO TFC-06 (TFC Series Controller)

Bộ điều khiển nhiệt độ cho không máy ép nhựa tích hợp 3 module, 6 Zone