BỘ NGUỒN Meanwell RD-50B

BỘ NGUỒN Meanwell RD-50B 5V, 24V